Bosc de la Marquesa

Image

La Fundació Bosc de la Marquesa, fundada l'abril del 2022, és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

+34 610·276·770

info@boscdelamarquesa.org

© 2022 FBdlM

Actualment, la Fundació Bosc de la Marquesa s’organitza a 4 departaments. Tots ells són els responsables de l’activitat de l’organització:

01

COMUNICACIÓ

Difusió de valors i projectes, captació de fons i patrocinis.
Plans ad-hoc.
Captació de marques comercials.
Captació de fons institucionals.

02

PROJECTES

Disseny, desenvolupament i gestió de projectes.
Desenvolupament de col·laboracions externes i atracció de talent tècnic, científic i de proveïdors especialitzats.

03

SENSIBILITZACIÓ

Procés continu de contacte amb la societat i els seus agents per compartir transparència, serietat i fets concrets i quantificables.
Producció de documents propis i col·laboratius.
Suport a comunicació.

04

ADMINISTRACIÓ & LEGAL

Gestió financera i administració de recursos propis i captats.

 Pel que fa a la Gestió diària de l’entitat, els responsables són:
– Adreça: Santiago Gramunt.
– Administració: Sergio Almunia.
– Direcció Tècnica i equip: segons projecte.

L’activitat de la Fundació Bosc de la Marquesa se sustenta sota 3 premisses:
– Eficiència: gestió, tecnologia i talent tècnic.
– Transparència: processos i resultats accessibles a donants i socis col·laboradors.
– Comunicació: informació fluida i compartida.