Bosc de la Marquesa

Image

La Fundació Bosc de la Marquesa, fundada l'abril del 2022, és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

+34 610·276·770

info@boscdelamarquesa.org

© 2022 FBdlM

La Fauna

del Bosc de la Marquesa

El Bosc de la Marquesa acull una diversitat considerable d’espècies de fauna dels ecosistemes litorals mediterranis, associats a hàbitats diversos com els fons litorals sorrencs, els prats submarins de fanerògames, els penya-segats litorals, les dunes, les pinedes amb màquia litoral i els cultius tradicionals de secà.

A la part submergida, es poden trobar més de 90 espècies de peixos i una representació interessant de fanerògames marines, algues i invertebrats associats a fons de sorra soms i els penya-segats litorals.

La Fauna del Bosc de la Marquesa


La presència de cultius de garrofers vells de baixa densitat, masses forestals en relativa successió natural amb processos de descomposició de fusta, i de sorrals i dunes, permet una rica presència d’invertebrats, amb algunes espècies escasses i d’interès.

La comunitat d’aus és la més diversa del grup de vertebrats. Des de les aus marines que aprofiten puntualment els penya-segats, fins a les que aprofiten els espais oberts agrícoles, passant per les forestals, i aquelles que utilitzen aquest espai litoral als passos migratoris, el llistat registrat supera les 100 espècies.

Si bé els cossos d’aigua permanent són inexistents, alguns dels amfibis associats a ambients forestals i que poden reproduir-se en entollaments temporals (com els gripaus parter, comú, gripau clapejat i gripau corredor) tenen presència. Destaquen les cites històriques de salamandra, dada extraordinària per a un espai al costat del mar.

La Fauna del Bosc de la Marquesa


Les dunes i els espais agrícoles oberts permeten una gran diversitat de rèptils, entre els quals destaquen la sargantana cua-roja, que té una petita població que depèn dels sorrals litorals.

Finalment, i malgrat la fragmentació imposada per les vies de comunicació que l’aïllen de l’interior, la població de mamífers inclou totes les espècies habituals de musaranyes, ratolins, lirons, eriçons, conills i esquirols, a més de porc senglar, teixó, fagina, guineu i geneta.