Bosc de la Marquesa

Image

La Fundació Bosc de la Marquesa, fundada l'abril del 2022, és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

+34 610·276·770

info@boscdelamarquesa.org

© 2022 FBdlM
Es constitueix la Fundació Bosc de la Marquesa

Es constitueix la Fundació Bosc de la Marquesa

La Fundació Bosc de la Marquesa s’ha constituït oficialment aquest abril del 2022.

La Fundació Bosc de la Marquesa és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

La principal missió de la Fundació és protegir, conservar i desenvolupar de manera sostenible els terrenys, els edificis històrics, les instal·lacions agrícoles tradicionals i els recursos naturals propis, com són el conegut Bosc de la Marquesa i l’espai natural de la finca de Mas Rabassa.

El Patronat Fundador de la Fundació Bosc de la Marquesa està format per familiars directes de Caridad Barraquer, que va protegir el Bosc de l’especulació urbanística durant tota la vida, a més de personalitats relacionades amb l’ètica, la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.

Així doncs, el primer patronat de la Fundació Bosc de la Marquesa està format per:

Agustín Peyra Molins – Fundador

Agustín Peyra Almunia – President

Juan C. Vázquez-Dodero – Vocal secretari

Ignacio Peyra Almunia – Vocal

Carlos Peyra Almunia – Vocal

María Artola González – Vocal