Bosc de la Marquesa

Image

La Fundació Bosc de la Marquesa, fundada l'abril del 2022, és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

+34 610·276·770

info@boscdelamarquesa.org

© 2022 FBdlM
01

Àrees de treball

La Fundació Bosc de la Marquesa impulsa les seves línies de treball a 4 àrees

01 El Bosc
02 El litoral
03 L’Agricultura
04 L’economia sostenible, rural i de costa

A més, de forma transversal en tots els projectes treballem amb la bioenginyeria vegetal, l’aigua, el clima, la gestió del litoral i el turisme sostenible.

02

Projectes

El Bosc

A. Diagnòstic mediambiental
a consultora Limonium realitza des d’octubre de 2022 el treball de camp i científic per determinar el diagnòstic mediambiental. Com està la salut dels diferents hàbitats, quins aspectes i espècies cal protegir especialment i quins altres valors del Bosc hem de considerar? Les conclusions de l’estudi es van entregar a la tardor de 2023.

B. Neteja i condicionament
Ja des del 2019 i amb la col·laboració de l’Associació AURORA, es realitzen accions de neteja del bosc i del sotabosc: arbres caiguts, males herbes, espècies invasives, etc.

C. Pla de gestió
Com a conseqüència de les conclusions i recomanacions existents al Projecte de Diagnòstic es realitzaran totes aquelles actuacions pertinents al Pla de Gestió del Bosc de la Marquesa.